دانش و فناوری
کد خبر : 30706
شنبه - 16 مهر 1401 - 14:27

ازبکستان ازدواج فامیلی را ممنوع می‌کند

در سه ماه گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۰ ازدواج میان اقوام نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این ازدواج‌های بیشتر در مناطق سورخندریا و کشکاداریا صورت گرفته است.

در سه ماه گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۰ ازدواج میان اقوام نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این ازدواج‌های بیشتر در مناطق سورخندریا و کشکاداریا صورت گرفته است.