دانش و فناوری
کد خبر : 30693
شنبه - 16 مهر 1401 - 07:29

توصیه رئیس جمهور عراق به گروه‌های سیاسی

رئیس جمهور عراق گروه های سیاسی این کشور را به شرکت در گفتگوی جدی دعوت کرد.

رئیس جمهور عراق گروه های سیاسی این کشور را به شرکت در گفتگوی جدی دعوت کرد.