دانش و فناوری
کد خبر : 30612
سه شنبه - 12 مهر 1401 - 23:29

تأملی در تفکر و منش شیخ یوسف قرضاوی

شیخ یوسف قرضاوی فردی سیاسی نبود، اما تحت تأثیر فضا‌سازی‌ها و داد و ستدهای سیاسی قرار می‌گرفت و در زمان‌های مختلف متناسب با تحولات پر فراز و فرود منطقه غرب آسیا مواضع متناقضی را اتخاذ می‌کرد.

شیخ یوسف قرضاوی فردی سیاسی نبود، اما تحت تأثیر فضا‌سازی‌ها و داد و ستدهای سیاسی قرار می‌گرفت و در زمان‌های مختلف متناسب با تحولات پر فراز و فرود منطقه غرب آسیا مواضع متناقضی را اتخاذ می‌کرد.