دانش و فناوری
کد خبر : 30447
یکشنبه - 27 شهریور 1401 - 15:32

ستاره معروف فوتبال برادرش را به زندان انداخت

ستاره یوونتوس برادرش را به دلیل باج گیری به زندان انداخت.

ستاره یوونتوس برادرش را به دلیل باج گیری به زندان انداخت.