دانش و فناوری
کد خبر : 30292
چهارشنبه - 23 شهریور 1401 - 08:27

خسارات رانش زمین و گل و لای در کالیفرنیای آمریکا

بارش شدید باران در منطقه‌ای کوهستانی منجر به رانش گل و لای و بر جا ماندن خسارات شد.

بارش شدید باران در منطقه‌ای کوهستانی منجر به رانش گل و لای و بر جا ماندن خسارات شد.