دانش و فناوری
کد خبر : 30256
دوشنبه - 21 شهریور 1401 - 15:27

افزایش ۴ برابری سرطان‌های مرتبط با چاقی

نتایج تحقیقات استرالیایی نشان می‌دهد میزان سرطان‌های مرتبط با چاقی در یک نسل چهار برابر شده است.

نتایج تحقیقات استرالیایی نشان می‌دهد میزان سرطان‌های مرتبط با چاقی در یک نسل چهار برابر شده است.