دانش و فناوری
کد خبر : 30171
جمعه - 18 شهریور 1401 - 22:27

فروش مشروبات الکلی در جام جهانی قطر ممنوع شد

مدیر برگزاری جام جهانی قطر خبر داد فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه ها در ایام جهانی ممنوع است.

مدیر برگزاری جام جهانی قطر خبر داد فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه ها در ایام جهانی ممنوع است.