دانش و فناوری
کد خبر : 30140
پنجشنبه - 17 شهریور 1401 - 16:30

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه آمریکا به اوکراین و ارائه کمک های سنگین نظامی/هشدار  لهستان درباره خطر بزرگ درگیری با روسیه

صد و نود و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های زیادی را به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه آمریکا به اوکراین و ارائه کمک های سنگین نظامی/هشدار  لهستان درباره خطر بزرگ درگیری با روسیه

صد و نود و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های زیادی را به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.