دانش و فناوری
کد خبر : 30063
دوشنبه - 14 شهریور 1401 - 11:37

خبر تازه زلنسکی از آزادسازی مناطق اوکراین

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ارتش این کشور موفق شده تا دو شهرک را در جنوب و یک شهرک در شرق کشور را تصرف و آزاد کند.

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ارتش این کشور موفق شده تا دو شهرک را در جنوب و یک شهرک در شرق کشور را تصرف و آزاد کند.