دانش و فناوری
کد خبر : 30026
یکشنبه - 13 شهریور 1401 - 08:27

یهودیان برای خرید زمین در «منام»ه دست به کار شدند

یکی از رهبران جریان اسلامی وفای به بحرین گفت: طرحی در دست اجراست که به موجب آن، محله‌ای یهودی نشین در بخش قدیمی منامه تشکیل خواهد شد.

یکی از رهبران جریان اسلامی وفای به بحرین گفت: طرحی در دست اجراست که به موجب آن، محله‌ای یهودی نشین در بخش قدیمی منامه تشکیل خواهد شد.