دانش و فناوری
کد خبر : 30010
شنبه - 12 شهریور 1401 - 13:27

کشف «پروتئین جوانی» در شبکیه چشم انسان

دانشمندان با بررسی موش ها پی بردند که از دست رفتن نوعی پروتئین موجود در شبکیه چشم می تواند باعث پیری آن شود.

دانشمندان با بررسی موش ها پی بردند که از دست رفتن نوعی پروتئین موجود در شبکیه چشم می تواند باعث پیری آن شود.