دانش و فناوری
کد خبر : 3000
پنجشنبه - 25 دی 1399 - 21:27

واکنش نماینده سازمان ملل به تروریستی خواندن انصارالله

نماینده سازمان ملل در یمن از تروریستی خواندن جنبش انصارالله از سوی دولت آمریکا انتقاد کرد و گفت که این اقدام تبعات سنگینی دارد.

نماینده سازمان ملل در یمن از تروریستی خواندن جنبش انصارالله از سوی دولت آمریکا انتقاد کرد و گفت که این اقدام تبعات سنگینی دارد.