دانش و فناوری
کد خبر : 29986
شنبه - 12 شهریور 1401 - 08:27

آسیب بیش از یک میلیون منزل مسکونی در سیل پاکستان

سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار منزل مسکونی در پاکستان بر اثر سیل ویران و آسیب دیده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار منزل مسکونی در پاکستان بر اثر سیل ویران و آسیب دیده است.