دانش و فناوری
کد خبر : 29979
جمعه - 11 شهریور 1401 - 17:27

قطع ارتباطات در لبنان؛ ارتباط لبنان با خارج قطع شد

منابع لبنانی خبر دادند که در پی اعتصاب کارکنان بازوی اجرایی وزارت ارتباطات این کشور، خطوط ارتباطی در بخش‌های مختلفی از لبنان و ارتباط این کشور با خارج قطع شده است.

منابع لبنانی خبر دادند که در پی اعتصاب کارکنان بازوی اجرایی وزارت ارتباطات این کشور، خطوط ارتباطی در بخش‌های مختلفی از لبنان و ارتباط این کشور با خارج قطع شده است.