دانش و فناوری
کد خبر : 29963
جمعه - 11 شهریور 1401 - 11:28

وزارت خارجه آمریکا: پاسخ ایران را دریافت کردیم

پس از پاسخ ایران به اتحادیه اروپا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردیم.

پس از پاسخ ایران به اتحادیه اروپا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردیم.