دانش و فناوری
کد خبر : 29877
سه شنبه - 8 شهریور 1401 - 10:27

گزارش جدید آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران / سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو/ هشدار سناتور آمریکایی درباره شورش حامیان ترامپ/ گزارش سازمان ملل درباره ناامنی غذایی ۱۹ میلیون افغانستانی

گزارش جدید آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو، هشدار سناتور آمریکایی درباره شورش حامیان ترامپ، گزارش سازمان ملل درباره ناامنی غذایی ۱۹ میلیون افغانستانی و محکوم کردن حملات اسرائیل به سوریه توسط روسیه، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

گزارش جدید آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران / سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو/ هشدار سناتور آمریکایی درباره شورش حامیان ترامپ/ گزارش سازمان ملل درباره ناامنی غذایی ۱۹ میلیون افغانستانی

گزارش جدید آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو، هشدار سناتور آمریکایی درباره شورش حامیان ترامپ، گزارش سازمان ملل درباره ناامنی غذایی ۱۹ میلیون افغانستانی و محکوم کردن حملات اسرائیل به سوریه توسط روسیه، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.