دانش و فناوری
کد خبر : 29866
دوشنبه - 7 شهریور 1401 - 19:30

تعلیق جلسات کابینه عراق تا اطلاع ثانوی

نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور داد به دلیل ورود تظاهرات‌کنندگان به مقر هیات دولت در منطقه الخضراء بغداد، جلسات کابینه تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آید.

نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور داد به دلیل ورود تظاهرات‌کنندگان به مقر هیات دولت در منطقه الخضراء بغداد، جلسات کابینه تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آید.