دانش و فناوری
کد خبر : 29862
دوشنبه - 7 شهریور 1401 - 19:30

دور تازه اتهام زنی هند علیه چین

در تداوم تنش بین هند و چین و رزمایش‌های چین در منطقه، مقام‌های هندی چین را به نظامی کردن تنگه تایوان متهم کردند.

در تداوم تنش بین هند و چین و رزمایش‌های چین در منطقه، مقام‌های هندی چین را به نظامی کردن تنگه تایوان متهم کردند.