دانش و فناوری
کد خبر : 29836
دوشنبه - 7 شهریور 1401 - 08:30

هشدار نسبت به تکرار فاجعه چرنوبیل در شرق اروپا

مقامات نیروگاه زاپوروژیه نسبت به تکرار فاجعه چرنوبیل و فوکوشیما در این نیروگاه به دلیل ادامه حملات نیروهای اوکراینی هشدار دادند.

مقامات نیروگاه زاپوروژیه نسبت به تکرار فاجعه چرنوبیل و فوکوشیما در این نیروگاه به دلیل ادامه حملات نیروهای اوکراینی هشدار دادند.