دانش و فناوری
کد خبر : 29796
شنبه - 5 شهریور 1401 - 16:39

تنش اخیر آمریکا و ایران در سوریه بر سر چیست؟ / پیام واشنگتن به تهران برای پایان درگیری‌ها

در چند روز گذشته، شاهد برخورد‌ها و تنش‌هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش‌هایی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده و تحلیل‌های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.

تنش اخیر آمریکا و ایران در سوریه بر سر چیست؟ / پیام واشنگتن به تهران برای پایان درگیری‌ها

در چند روز گذشته، شاهد برخورد‌ها و تنش‌هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش‌هایی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده و تحلیل‌های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.