دانش و فناوری
کد خبر : 29757
جمعه - 4 شهریور 1401 - 14:27

محاکمه زنان در خیابان!

«بر اساس پژوهش و مطالعه‌ای که توسط بنیاد مصری “ادراک برای توسعه و برابری” انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارش‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ […]

«بر اساس پژوهش و مطالعه‌ای که توسط بنیاد مصری “ادراک برای توسعه و برابری” انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارش‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.»