دانش و فناوری
کد خبر : 29553
جمعه - 28 مرداد 1401 - 17:27

تداوم تعلل آمریکا در پاسخ به نظرات ایران

فشار‌ها روی ایالات متحده در ساعات اخیر افزایش یافته است. از یک سو مشارکت کنندگان برجام پیشنهادات ایران را «بسیار حرفه‌ای و منطقی» توصیف، که توپ را در زمین آمریکا رها کرده است و از سوی دیگر رسانه‌های گروهی، خبرنگاران و ناظران بین‌المللی در انتظار پاسخ ایالات متحده در سایه فشار مقامات رژیم صهیونیستی هستند.

فشار‌ها روی ایالات متحده در ساعات اخیر افزایش یافته است. از یک سو مشارکت کنندگان برجام پیشنهادات ایران را «بسیار حرفه‌ای و منطقی» توصیف، که توپ را در زمین آمریکا رها کرده است و از سوی دیگر رسانه‌های گروهی، خبرنگاران و ناظران بین‌المللی در انتظار پاسخ ایالات متحده در سایه فشار مقامات رژیم صهیونیستی هستند.