دانش و فناوری
کد خبر : 29542
جمعه - 28 مرداد 1401 - 15:28

ساخت لیزر کور کننده ماهواره توسط روس ها

یک متخصص فناوری ساخت یک لیزر کورکننده ماهواره‌ای توسط روس ها را توضیح داد.

یک متخصص فناوری ساخت یک لیزر کورکننده ماهواره‌ای توسط روس ها را توضیح داد.