دانش و فناوری
کد خبر : 29528
جمعه - 28 مرداد 1401 - 09:27

جنگ اوکراین اروپا را در شرایط خطرناکی قرار داده است

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جنگ در اوکراین اروپا را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است.

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جنگ در اوکراین اروپا را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است.