دانش و فناوری
کد خبر : 29520
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 19:28

یک زن مسئول میز ایران در موساد

موساد از انتصاب دو مقام زن در این نهاد جاسوسی از جمله یک زن به عنوان رئیس بخش ایران در این نهاد صهیونیستی خبر داد.

موساد از انتصاب دو مقام زن در این نهاد جاسوسی از جمله یک زن به عنوان رئیس بخش ایران در این نهاد صهیونیستی خبر داد.