دانش و فناوری
کد خبر : 29508
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 14:27

مغز متفکر داعش در نیجریه کشته شد

« امینو دنی»، یکی از برجسته ترین رهبران داعش در روهک «ولایت داعش در آفریقای غربی» که مسئول حملات به کشورهای ساحل و صحرای آفریقا بود، هنگام حضور در نشست اعضای داعش در یک بمباران هوایی ارتش نیجریه کشته شد.

« امینو دنی»، یکی از برجسته ترین رهبران داعش در روهک «ولایت داعش در آفریقای غربی» که مسئول حملات به کشورهای ساحل و صحرای آفریقا بود، هنگام حضور در نشست اعضای داعش در یک بمباران هوایی ارتش نیجریه کشته شد.