دانش و فناوری
کد خبر : 29507
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 14:27

اردوغان عازم اوکراین شد

رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم اوکراین شد.

رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم اوکراین شد.