دانش و فناوری
کد خبر : 29505
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 13:29

مذاکرات هسته ای در سکوت و ابهام/ ادعای وال استریت ژورنال درباره مانع جدید توافق احیای برجام

در حالی که دو روز از پاسخ ایران به پیشنویس اتحادیه اروپا برای توافق احیای برجام گذشته، اما همچنان طرف های مقابل اعلام می کنند که در حال بررسی پیشنهادات جدید ایران بر روی متن اتحادیه اروپا هستند.

مذاکرات هسته ای در سکوت و ابهام/ ادعای وال استریت ژورنال درباره مانع جدید توافق احیای برجام

در حالی که دو روز از پاسخ ایران به پیشنویس اتحادیه اروپا برای توافق احیای برجام گذشته، اما همچنان طرف های مقابل اعلام می کنند که در حال بررسی پیشنهادات جدید ایران بر روی متن اتحادیه اروپا هستند.