دانش و فناوری
کد خبر : 29503
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 12:27

هشدار دانشمندان درباره یک فاجعه بالقوه

دانشمندان نسبت به احتمال وقوع یک فوران آتشفشانی عظیم در قرن جاری که در صورت وقوع آن منجر به تغییر آب و هوای زمین و تهدید جانی میلیون ها نفر می شود، هشدار دادند.

دانشمندان نسبت به احتمال وقوع یک فوران آتشفشانی عظیم در قرن جاری که در صورت وقوع آن منجر به تغییر آب و هوای زمین و تهدید جانی میلیون ها نفر می شود، هشدار دادند.