دانش و فناوری
کد خبر : 29502
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 12:27

وقتی شنیدم رشدی زنده مانده، شگفت‌زده شدم

هادی مطر که اکنون در زندان چاوتاکوا است، به خبرنگار گفت: «وقتی شنیدم که او زنده مانده، شگفت‌زده شدم.»

هادی مطر که اکنون در زندان چاوتاکوا است، به خبرنگار گفت: «وقتی شنیدم که او زنده مانده، شگفت‌زده شدم.»