دانش و فناوری
کد خبر : 29501
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 12:27

ابتلای یک سگ خانگی به آبله میمون

انتقال ویروس بیماری‌ها از گونه‌ای از حیوانات به گونه‌ای دیگر اغلب از نظر کارشناسان امری نگران‌کننده است، زیرا احتمال جهش خطرناک ویروس وجود دارد. با این حال سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که هنوز نشانه‌ای از جهش خطرناک ویروس آبله میمون مشاهده نشده است.

انتقال ویروس بیماری‌ها از گونه‌ای از حیوانات به گونه‌ای دیگر اغلب از نظر کارشناسان امری نگران‌کننده است، زیرا احتمال جهش خطرناک ویروس وجود دارد. با این حال سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که هنوز نشانه‌ای از جهش خطرناک ویروس آبله میمون مشاهده نشده است.