دانش و فناوری
کد خبر : 29499
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 12:27

افزایش شمار شهدای انفجار مسجد کابل به ۳۰ نفر

در فهرست شهدای انفجار مسجد کابل امیرمحمد کابلی عالم دینی مشهور نیز دیده می‌شود.

در فهرست شهدای انفجار مسجد کابل امیرمحمد کابلی عالم دینی مشهور نیز دیده می‌شود.