دانش و فناوری
کد خبر : 29495
پنجشنبه - 27 مرداد 1401 - 10:27

هراس آمریکا از قدرت چین و وعده مقابله با آن

آمریکا که به شدت از قدرت چین در هراس است، وعده داد در هفته‌ها و ماه‌های آینده اقداماتی را برای مقابله با فعالیت‌های نظامی و اقتصادی چین در اطراف تایوان انجام خواهد داد.

آمریکا که به شدت از قدرت چین در هراس است، وعده داد در هفته‌ها و ماه‌های آینده اقداماتی را برای مقابله با فعالیت‌های نظامی و اقتصادی چین در اطراف تایوان انجام خواهد داد.