دانش و فناوری
کد خبر : 29486
چهارشنبه - 26 مرداد 1401 - 18:29

ریابکوف: مذاکرات احیای برجام در خط پایانی است

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: کار در فرمت وین بر سر احیای برجام در خط پایانی است.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: کار در فرمت وین بر سر احیای برجام در خط پایانی است.