دانش و فناوری
کد خبر : 29485
چهارشنبه - 26 مرداد 1401 - 17:27

ارسال یادداشت اعتراض روسیه به وزارت خارجه ارمنستان

در ارمنستان با ارسال یادداشت اعتراض به وزارت خارجه این کشور هرگونه دست داشتن در انفجار اخیر در «ایروان» را تکذیب کرد.

در ارمنستان با ارسال یادداشت اعتراض به وزارت خارجه این کشور هرگونه دست داشتن در انفجار اخیر در «ایروان» را تکذیب کرد.