دانش و فناوری
کد خبر : 29476
چهارشنبه - 26 مرداد 1401 - 13:31

دهلی‌نو به آوارگان روهینگیا محل اسکان می‌دهد

دولت محلی در پایتخت هند قصد دارد امکاناتی برای زندگی آسان‌تر مسلمان آواره روهینگیا ایجاد کند.

دولت محلی در پایتخت هند قصد دارد امکاناتی برای زندگی آسان‌تر مسلمان آواره روهینگیا ایجاد کند.