دانش و فناوری
کد خبر : 29458
چهارشنبه - 26 مرداد 1401 - 08:28

قانون اساسی جدید تونس اجرایی می‌شود

قانون اساسی تونس که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری می‌دهد، اجرایی می‌شود.

قانون اساسی تونس که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری می‌دهد، اجرایی می‌شود.