دانش و فناوری
کد خبر : 29439
سه شنبه - 25 مرداد 1401 - 16:27

دولت چین ۷ مقام تایوان را تحریم کرد

دولت چین هفت مقام تایوانی را به اتهام تلاش زیاد برای استقلال این جزیره، تحریم کرد.

دولت چین هفت مقام تایوانی را به اتهام تلاش زیاد برای استقلال این جزیره، تحریم کرد.