دانش و فناوری
کد خبر : 29429
سه شنبه - 25 مرداد 1401 - 15:27

دادگاه «شکارچی زنان» برگزار شد

در دادگاه امروز جزئیات تجاوزهای بنژامین مندی آشکار شد و مشخص شد او به ۱۲ زن تجاوز کرده و آزار رسانده است.

در دادگاه امروز جزئیات تجاوزهای بنژامین مندی آشکار شد و مشخص شد او به ۱۲ زن تجاوز کرده و آزار رسانده است.