دانش و فناوری
کد خبر : 29425
سه شنبه - 25 مرداد 1401 - 10:30

پاسخ ایران به پیش‌نویس اتحادیه اروپا؛ جزئیاتی از توافقات و اختلافات/ آیا توافق می‌شود؟

پس از یک هفته از پایان دور آخر مذاکرات در وین، جمهوری اسلامی ایران در نهایت پاسخ مکتوب خود به متن پیشنویس اتحادیه اروپا را ارائه داد؛ پاسخی که به معنای حصول توافق نیست، اما در صورت انعطاف و پذیرش طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها، احتمالا در هفته آینده باید شاهد اعلام توافق باشیم.

پاسخ ایران به پیش‌نویس اتحادیه اروپا؛ جزئیاتی از توافقات و اختلافات/ آیا توافق می‌شود؟

پس از یک هفته از پایان دور آخر مذاکرات در وین، جمهوری اسلامی ایران در نهایت پاسخ مکتوب خود به متن پیشنویس اتحادیه اروپا را ارائه داد؛ پاسخی که به معنای حصول توافق نیست، اما در صورت انعطاف و پذیرش طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها، احتمالا در هفته آینده باید شاهد اعلام توافق باشیم.