دانش و فناوری
کد خبر : 29418
سه شنبه - 25 مرداد 1401 - 08:28

اتحادیه اروپا: طالبان باید مسیر خود را تغییر دهد

اتحادیه اروپا در اولین سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان اعلام کرد که طالبان باید مسیر خود را تغییر دهد و از حقوق زنان و دختران حمایت کند.

اتحادیه اروپا در اولین سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان اعلام کرد که طالبان باید مسیر خود را تغییر دهد و از حقوق زنان و دختران حمایت کند.