دانش و فناوری
کد خبر : 29414
سه شنبه - 25 مرداد 1401 - 08:28

قتل در امنیتی ترین و پرترددترین خیابان لندن

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در یک سال منتهی به ماه مارس ۲۰۲۱ حدود هفتصد نفر در این کشور به قتل رسیدند.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در یک سال منتهی به ماه مارس ۲۰۲۱ حدود هفتصد نفر در این کشور به قتل رسیدند.