دانش و فناوری
کد خبر : 29399
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 13:28

اکتشاف نفتی بزرگ در استان نینوا در عراق

نجم الجبوری استاندار نینوا در عراق از اکتشاف میادین نفت و چاههای بزرگ حاوی ذخایر بزرگ نفت و گاز خبر داد.

نجم الجبوری استاندار نینوا در عراق از اکتشاف میادین نفت و چاههای بزرگ حاوی ذخایر بزرگ نفت و گاز خبر داد.