دانش و فناوری
کد خبر : 29397
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 13:28

دستگاه های تنفسی از بازیگر هالیوود جدا شد

دستگاه تنفس مصنوعی آن هِیش از او جدا شد و این بازیگر پس از ۹ روزی که از تصادف شدید رانندگی‌اش می‌گذشت، از دنیا رفت.

دستگاه تنفس مصنوعی آن هِیش از او جدا شد و این بازیگر پس از ۹ روزی که از تصادف شدید رانندگی‌اش می‌گذشت، از دنیا رفت.