دانش و فناوری
کد خبر : 29395
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 13:28

کرونا رفتار پرندگان و محل زندگی شان را تغییر داد

مطالعات جدید حاکی از آن است که به دنبال کاهش فعالیت و تحرکات بشری از زمان انتشار و همه گیری ویروس کرونا در جهان، پرندگان تمایل بیشتری به زندگی در مناطق شهری دارند.

مطالعات جدید حاکی از آن است که به دنبال کاهش فعالیت و تحرکات بشری از زمان انتشار و همه گیری ویروس کرونا در جهان، پرندگان تمایل بیشتری به زندگی در مناطق شهری دارند.