دانش و فناوری
کد خبر : 29390
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 09:30

طوفان مهیب امارات را در نوردید/ابرهایی از گرد و غبار زرد

طوفان گرد وغبار مناطق وسیعی از امارات را در نوردید و به دنبال آن مقامات امارات نسبت به بارش شدید باران هم هشدار دادند.

طوفان گرد وغبار مناطق وسیعی از امارات را در نوردید و به دنبال آن مقامات امارات نسبت به بارش شدید باران هم هشدار دادند.