دانش و فناوری
کد خبر : 29388
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 09:30

انفجار در ایروان با ۲ کشته، ۵۷ زخمی و ۲۰ مفقود

بر اساس بیانیه وزارت فوریت های اضطراری ارمنستان، انفجار امروز در پایتخت این کشور تاکنون ۲ کشته ۵۷ زخمی و ۲۰ مفقود به دنبال داشته است.

بر اساس بیانیه وزارت فوریت های اضطراری ارمنستان، انفجار امروز در پایتخت این کشور تاکنون ۲ کشته ۵۷ زخمی و ۲۰ مفقود به دنبال داشته است.