دانش و فناوری
کد خبر : 29385
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 09:30

اشرف غنی: اوضاع افغانستان خیلی بد است

رئیس جمهور سابق افغانستان گفت: علت خروج من این بود که نمی‌خواستم به طالبان و حامیان آنها بار دیگر لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان را بدهم.

رئیس جمهور سابق افغانستان گفت: علت خروج من این بود که نمی‌خواستم به طالبان و حامیان آنها بار دیگر لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان را بدهم.