دانش و فناوری
کد خبر : 29371
یکشنبه - 23 مرداد 1401 - 14:29

بازداشت دو جوان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه

منابع مختلف از بازداشت دو جوان بحرینی توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه خبر دادند.

منابع مختلف از بازداشت دو جوان بحرینی توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه خبر دادند.