دانش و فناوری
کد خبر : 29369
یکشنبه - 23 مرداد 1401 - 12:30

یکی از معروفترین رهبران «بهار عربی» خودکشی کرد

الخلیفی در یک لایو اینستاگرامی درباره تصمیم به خودکشی خود گفت: «همه شما را به خدا می‌سپارم شاید در جهان دیگر روی راحتی و آسایش را ببینم. با دوستانم خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که مرا مانند مردگانتان یادآوری کنید».

الخلیفی در یک لایو اینستاگرامی درباره تصمیم به خودکشی خود گفت: «همه شما را به خدا می‌سپارم شاید در جهان دیگر روی راحتی و آسایش را ببینم. با دوستانم خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که مرا مانند مردگانتان یادآوری کنید».